Điều trị răng thẩm mỹ khi bị nứt răng

Trong khi phẫu thuật, nha sĩ loại bỏ nướu răng, làm sạch các mô, đặt màng, ghép xương, hoặc các protein kích thích mô để hỗ trợ khả năng tự nhiên của cơ thể để tái tạo mô nha chu và xương. Cuối cùng, xương hỗ trợ và dây chằng hỗ trợ bị phá hủy. Răng lung lay và có thể phải được loại bỏ. Trước khi đổ nhựa thoa keo dán cao làm vành cắn bằng loại sáp cứng hay tốt hơn sáp màu trắng vành cắn này được đặt lên nền tạm theo cùng những tiêu chuẩn như đã đươc đề cập đến trong phần nói thục hiện nền của khay lấy dấu răng cá nhân làm vành cắn.

Kỹ thuật thứ ba này đầu tiên đã được triển khai ở bộ môn phục hình răng của nhiều người nói đặc biệt là cho rằng dùng nền tạm vành cắn như trên có một vài khuyết điểm sẽ gây ra sự không chính xác khi ghi tương quan hai hàm và khi điều chỉnh giá khớp những điểm không chính xac với mặt trong của hàm giả sau này và do đặc tính dễ biến dnagj của vành cắn dù được làm bằng hợp chất nhiệt dẻo hay sap cứng. Mặt khác phương pháp sau cùng này còn có ưu điểm là kiểm tra được sự nâng đỡ sựu vững ổn và sự lưu gữi bằng nhựa có cùng kích thước hình thể và vị trí để làm việc này kỹ thuật viên của phục hình trong giai đoạn kế tiếp ngay sau khi lấy dấu sau cùng phương pháp thức hiện được mô tả trong sáu bước. Dùng kỹ thuật làm sap hộp xử lý dấu lần hai để có được sự ghi dấu chính xác ở phần vành khít phía sau hàm và phần vành khít còn lại vành khít phía sau hàm trên răng cần phải được thấy rõ ngay từ định giới lúc này. Trên mãu khít sau hàm trên kế đó mẫu sap cho nền phục hình tương lai như sau.

Nguồn Nha Khoa

comments